Het lidmaatschap

Bij de contributie is inbegrepen de verplichte licentie van de NJBB. 

 

De contributies voor het jaar 2020  :

De contributie voor de licentie is €52.50,daarnaast ontvangt u het NJBB blad de Petanque.

Voor jeugdleden tot 18 jaar is de contributie €26.25.

Donateurs betalen € 30.00  (of meer) per kalender jaar,

(dat zijn mensen die onze vereniging een warm hart toedragen,zonder zelf aan onze activiteiten deel te nemen)