Interesse?

Voor belangstellenden is er gelegenheid om te komen kennismaken en spelen op het terrein aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan.

Laat u niet weerhouden om op een van de genoemde tijden eens langs te komen en vrijblijvend een balletje te gooien. De spelers van De Six Prêt staan voor u klaar om u de (beginners) kneepjes van het spel te leren.
U kunt dan zonder enige verplichting kosteloos, één maand lang kennis maken met sport en vereniging. Daarna moet u een keuze maken, wel of geen lid worden.

Wordt u geen lid, dan kunt u altijd onze recreanten avonden in de zomermaanden blijven bezoeken.

Lid worden?
Meldt u dan aan bij de secretaris Voorzitter, telefoon  071 5617085
Daarna kan de contributie worden overgemaakt naar rekeningnummer NL32RABO 3661 54 885, ten name van de Six Prêt in Voorschoten.

Wij stellen het op prijs u deze informatie te verstrekken en hopen u eens op onze banen te kunnen verwelkomen.